Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De mensen staan centraal binnen Gloriant. Daardoor is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor de Gloriant een tweede natuur. In het kort komt dat erop neer dat Gloriant beleid ontwikkelt en voert gericht op duurzaamheid in de dimensies people, planet en profit. Daarbij willen we bijdragen aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn, rekening houdend met alle relevante belanghebbenden.

People

Gloriant streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarin is ook plaats voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Er wordt in de organisatie geen onderscheid gemaakt op basis van ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, handicap of andere kenmerken. Iedere medewerker heeft dus gelijke kansen.

Gloriant is een goede werkgever. Als kennisorganisatie vinden we het belangrijk dat medewerkers van Gloriant alle benodigde trainingen en opleidingen krijgen en de kans zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Eigen inbreng en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Er is op werkplekken aandacht voor welzijn, veiligheid en ergonomie. Een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd. Met een actief ziekteverzuimbeleid proberen we ziekte zoveel mogelijk te voorkomen en mensen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen.

Planet

Het beleid van Gloriant is gericht op het reduceren van de ecologische impact van de bedrijfsvoering. Als leverancier van energie kiezen we daarom structureel de meest groene producten van de belangrijkste energieproducten in België. In het kantoor wordt energie wordt niet nodeloos verbruikt en is er aandacht voor waterbesparing. Onze medewerkers besparen papier door documenten te digitaliseren en efficiënter te printen. We proberen afvalstromen te reduceren en afval te hergebruiken of te recyclen.

We maken medewerkers bewust van de invloed die zij in hun werk hebben op het milieu en geven suggesties hoe zij de eigen impact kunnen reduceren.

Bedrijfsauto’s zijn altijd auto’s met energielabel A, B of C. Bij aankoop van iedere nieuwe wagen welke wordt steeds gekozen voor de motor met de laagste CO2 en NOx uitstoot. Elke auto is bovendien standaard voorzien van een roetfilter. Op gemeenschappelijke bijeenkomsten wordt ingezet op grootschalig carpoolen of rijden er bussen. We maken medewerkers bewust van hun rijstijl en wijzen ze erop dat ze met het volgen van de regels van ‘Zuinig Rijden’ het bedrijf geld besparen en het milieu ontzien. Met behulp van haar producten biedt Gloriant haar klant de beste op de markt beschikbare hulpmiddelen aan om de bedrijfswagenparken en mobiliteitsrealisaties te vergroenen via SMART doelstellen en dus meetbaar.

Profit

Gloriant is een zelfstandige onderneming zonder externe aandeelhouders. Om de zelfstandigheid te behouden, de continuïteit te waarborgen en de marktpositie van het bedrijf te behouden of liever nog te verbeteren, is een gezond rendement nodig. Het gerealiseerde rendement wordt aangewend voor versterking van het eigen vermogen en groei in binnen en buitenland., maar maakt het tevens mogelijk te investeren in medewerkers, in innovaties en in het reduceren van de ecologische voetafdruk. Gloriant streeft een gemiddelde groei na van 10% per jaar. Alhoewel groei geen doel op zich is, staat groei voor succes. Gloriant heeft de ambitie om in alle landen dat ze actief is tot de top 3 spelers in haar segment te behoren.

Omdat Gloriant succesvol is biedt het bedrijf ambitieuze mensen een aansprekende omgeving waarin zij hun talenten aanwenden. Hierdoor is Gloriant een inspirerende werkgever om voor te werken, dus toonaangevend in zijn markten, dus een stabiele en continuïteit biedende partner voor opdrachtgevers en dus een betrouwbare werkgever.